Ten Precautions You Must Take Before Attending Quotes Sa Mga Umaasa